Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giường tuyết” – Paul Celan

celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Giường tuyết

Những mắt, mù-thế-giới, trong khe-nứt-chết: tôi đến,
mọc-cứng trong tim.
Tôi đến.

Gương-trăng tường-đá. Xuống.
(Đèn-mỏ đốm-hơi-thở. Máu những vệt.
Tâm hồn kéo-mây, một lần nữa gần-hình.
Bóng-mười-ngón – bám-kẹp.)

Những mắt mù-thế-giới,
những mắt trong khe-nứt-chết,
những mắt mắt:

Giường tuyết dưới cả hai chúng tôi, giường tuyết.
Tinh thể trên tinh thể,
được-lưới thời-gian-sâu, chúng tôi rơi,
chúng tôi rơi và nằm và rơi.

Và rơi.
Chúng tôi đã là. Chúng tôi là.
Chúng tôi là một thịt với đêm.
Trong những hành lang, những hành lang.

23 tháng 6 – 8 tháng 10, 1957

Paul Celan, “Schneebett,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 19, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: