Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hãy nghĩ” – Paul Celan

six day war

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Hãy nghĩ

Hãy nghĩ:
người-lính-đầm từ Masada
tự dạy mình quê nhà, cách
không thể xóa nhất,
trước
mọi gai trên dây.

Hãy nghĩ:
kẻ không mắt không hình dạng
dẫn người tự do qua đám đông, người
mạnh lên và
mạnh lên.

Hãy nghĩ: bàn
tay của chính người
đã giữ
mảnh
đất ở được
này, một lần nữa
chịu-đựng-
lên vào đời.

Hãy nghĩ:
điều đó đến với tôi,
thức-tên, thức-tay
mãi mãi,
từ cái không-thể-chôn.

7–13 tháng 6, 1967

Paul Celan, “Denk Dir,” Fadensonnen (Suhrkamp Verlag, 1968).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 25, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: