Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bái chào” – James Schuyler

James Schuyler

James Schuyler at the Chelsea Hotel, NYC, 1989/90 | Photo by Robert Giard

James Schuyler (1923–1991) là một nhà thơ người Mỹ thuộc trường phái New York. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1981 và giải Whiting cho thơ năm 1985.

Bái chào

Quá khứ là quá khứ, và nếu người ta
nhớ những gì mình đã định
làm mà không bao giờ làm, thì
chẳng phải có ý nghĩ định làm đã
đủ? Như cái việc sưu
tầm mỗi loại một thứ tôi
đã lên kế hoạch, hái mỗi loại
một cây trong đám cỏ ba lá,
hoa cúc, hoa cọ vẽ
mọc trên cái cánh đồng
có căn cabin và
nghiền ngẫm chúng một buổi chiều
trước khi chúng héo. Quá khứ
là quá khứ. Tôi bái chào
cánh đồng ngàn hoa.

James Schuyler, “Salute,” Freely Espousing: Poems (Doubleday, 1969).

Copyright © 1969 by James Schuyler | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: