Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái gì như đêm” – Paul Celan

Black on Gray

Untitled, Black on Gray, 1969 by Mark Rothko

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cái gì như đêm

Cái gì như đêm, sắc-
lưỡi hơn
hôm qua, hơn ngày mai;

cái gì như lời chào
miệng cá của cô,
trên quầy-
buồn-khổ;

cái gì thổi vào nhau
trong nắm tay trẻ con;

cái gì từ tôi
và không vật chất.

8 tháng 3, 1968

Paul Celan, “Etwas wie Nacht,” Schneepart (Suhrkamp Verlag, 1971).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: