Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thế giới là một bãi mìn” – Iain Crichton Smith

Iain Crichton Smith

Iain Crichton Smith (1928–1998) là một nhà thơ và tiểu thuyết gia người Scotland.

Thế giới là một bãi mìn

Thế giới là một bãi mìn khi tôi nghĩ về em.
Tôi phải đi cẩn thận phòng khi tôi nhỡ
chạm phải một công tắc bí mật và không thể ngăn
thế giới mới nổ về từ thế giới cũ.

Thật bất cẩn làm sao tôi từng trên mặt đất
với sự khinh suất của nỗi vô tri. Bây giờ tôi đi
những bước nhỏ nhẹ nhất
và nhìn mãi quanh tôi kẻo lại giẫm vào gì.

Iain Crichton Smith, “The World’s a Minefield,” Love Poems and Elegies (Victor Gollancz, 1972).

Copyright © 1972 by Iain Crichton Smith | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 27, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: