Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đêm” – Paul Celan

celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Đêm

Sỏi và đá cuội. Và một giai điệu mảnh, mỏng,
như lời an ủi của giờ.

Trao đổi mắt, cuối cùng, không đúng lúc:
hình ảnh ổn định,
hóa gỗ
võng mạc –:
dấu hiệu của vĩnh cửu.

Có thể hình dung:
trên đó, trong khung thế giới,
giống như sao,
màu đỏ của hai miệng.

Có thể nghe (trước buổi sáng?): một hòn đá
lấy hòn đá còn lại làm mục tiêu.

Paul Celan, “Nacht,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 2, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: