Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những vết hàn” – Chana Bloch

Kintsugi

Chana Bloch (1940–2017) là tác giả của sáu tập thơ và đồng dịch giả của sáu tập thơ tiếng Hebrew, trong đó có “The Song of Songs,” “Hovering at a Low Altitude: The Collected Poetry of Dahlia Ravikovitch,” và “Yehuda Amichai: The Selected Poetry.”

Những vết hàn

Kintsugi là nghệ thuật gắn đồ gốm quý bằng vàng của Nhật Bản.

Cái giữa chúng ta
trông dẻo dai như lớp mạng
giữa ngón trỏ và ngón cái.

Trông dẻo dai nhưng không phải;
cái giữa chúng ta
được làm từ đất sét

như bất cứ cái cốc nào trên kệ.
Nó vỡ tan dễ dàng. Sửa
trở thành nhiệm vụ.

Chúng ta dán những mép bị thương
bằng các ngón ngập ngừng.
Sẹo là lịch sử hữu hình

và cái cốc quý giá với chúng ta
bởi
chúng ta đã cứu nó.

Trong nghệ thuật kintsugi
một người làm gốm sửa cái cốc vỡ
sẽ rắc bột vàng

lên nhựa.
Đôi khi những vết hàn
tinh xảo đến mức

người ta nói người thợ làm gốm
đã làm vỡ cái cốc
chỉ để anh ta có thể sửa.

Chana Bloch, “The Joins,” Swimming in the Rain (Autumn House Press, 2015). This poem was first published in The Southern Review and was included in The Best American Poetry 2015.

Copyright © 2015 by Chana Bloch | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 2, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: