Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Có tồn tại, cái đẹp cũng là mơ” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

*

Có tồn tại, cái đẹp cũng là mơ.
Bởi cái đẹp luôn là hơn chính nó.
Mọi cái đẹp nhìn ra
Đều gần tôi không ở.

Xa, cái tôi thấy trong em, sống
Nơi tôi mơ. Nếu em có ở trên đời, tôi chẳng
Biết gì khác, bởi vì giờ
Đó là cái tôi mơ.

Cái đẹp là một khúc ca, nghe
Trong mộng, tràn
Vào đời. Nhưng là đời không hẳn:
Nó là đời trong mơ.

22 tháng 4, 1934

Fernando Pessoa, “Toda beleza é um sonho, inda que exista,” Poesia 1931-1935 e não datada (Assírio & Alvim, 2006).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 12, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: