Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một mắt, mở” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Một mắt, mở

Các giờ, màu tháng Năm, mát.
Cái không còn có thể đặt tên, nóng,
có thể nghe trong miệng.

Giọng không ai, một lần nữa.

Độ sâu nhức của nhãn cầu:
mí mắt
không đứng cản đường, lông mi
không đếm những gì đi vào.

Giọt nước mắt, một nửa,
ống kính sắc nét hơn, linh động,
mang cho mi hình ảnh.

Paul Celan, “Ein Auge, offen,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 14, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: