Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trên đường” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trên đường

Đó là một giờ biến bụi thành đoàn tùy tùng của mi,
nhà mi ở Paris thành đàn hiến tế của đôi tay mi,
mắt đen của mi thành con mắt đen nhất.

Đó là một gia trang, nơi một đội dừng đón trái tim mi.
Tóc mi muốn bay trong khi mi lái – điều đó bị cấm.
Những người ở lại và vẫy không biết.

Vienna, 1948

Paul Celan, “Auf Reisen,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 9, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: