Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cầu Mirabeau” – Guillaume Apollinaire

Cầu Mirabeau

Dưới cầu Mirabeau trôi dòng sông Seine
            Và tình chúng ta
      Có cần phải nhớ không em
Niềm vui luôn đến sau nỗi ưu phiền

         Đêm cứ đến và đồng hồ cứ điểm
         Ngày cứ trôi đi tôi ở lại đây

Tay trong tay ta hãy cứ nhìn mặt nhau
            Cho dưới cây cầu
      Của cánh tay ta chảy
Làn nước mỏi của những cái nhìn bất tận

         Đêm cứ đến và đồng hồ cứ điểm
         Ngày cứ trôi đi tôi ở lại đây

Mọi tình yêu đi như nước sông kia chảy
            Mọi tình yêu đi
      Chậm là cuộc đời ta nhỉ
Và khốc liệt là hy vọng chờ mong

         Đêm cứ đến và đồng hồ cứ điểm
         Ngày cứ trôi đi tôi ở lại đây

Những ngày trôi qua đi những tuần trôi qua
            Cả thời gian xưa
      Lẫn tình yêu không trở lại
Nơi cầu Mirabeau trôi dòng sông Seine

         Đêm cứ đến và đồng hồ cứ điểm
         Ngày cứ trôi đi tôi ở lại đây

Guillaume Apollinaire, “Le Pont Mirabeau,” Alcools (Mercure de France, 1913).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 9, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: