Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“In Memoriam Paul Éluard” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

In Memoriam Paul Éluard

Đặt vào mộ của người chết những từ
ông đã nói để sống.
Gối đầu ông giữa chúng,
để ông cảm thấy
những cái lưỡi của khao khát,
những cái kẹp.

Đặt lên mí mắt của người chết cái từ
mà ông đã chối bỏ với người
gọi ông là anh,
cái từ
mà máu của trái tim ông nhảy qua
khi một bàn tay, trần trụi như của chính ông,
thắt người gọi ông là anh
lên những cái cây của tương lai.

Đặt từ này lên mí mắt:
có lẽ
sẽ bước vào con mắt ông, vẫn còn xanh,
một sắc xanh thứ hai, xa lạ hơn,
và người gọi ông là anh
sẽ mơ cùng ông: Chúng ta.

Paul Celan, “In Memoriam Paul Éluard,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 9, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: