Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi nghe nói” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tôi nghe nói

Tôi nghe nói, có
dưới nước một hòn đá và một vòng tròn
và trên mặt nước một từ,
đặt vòng tròn bao quanh hòn đá.

Tôi thấy cây dương của tôi chui xuống nước,
tôi thấy, cánh tay nó vươn xuống những chiều sâu,
tôi thấy rễ nó hướng lên trời xin đêm.

Tôi không vội theo nó,
tôi chỉ nhặt trên mặt đất cái mẩu
có hình mắt em và sự cao quý,
tôi gỡ sợi dây chuyền lời ra khỏi cổ em
và viền nó quanh cái bàn, nơi cái mẩu bây giờ nằm.

Và không còn thấy cây dương của tôi nữa.

Paul Celan, “Ich hörte sagen,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1955 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 20, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: