Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hãy quên” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Hãy quên

Hãy quên đi những đau khổ
Mi gây cho người khác.
Quên đi những đau khổ
Người khác gây cho mi.
Nước chảy và chảy,
Những mùa xuân ánh lên rồi lụi,
Mi đi trên trái đất mi quên.

Đôi khi mi nghe thấy một khúc hát xa xôi.
Nghĩa là gì, mi hỏi, ai đang hát đấy?
Một mặt trời như trẻ con sưởi ấm.
Một cháu trai và chắt trai ra đời.
Một lần nữa mi được dắt bằng tay.

Tên của những dòng sông vẫn ở lại với mi.
Những dòng sông như dài bất tận!
Những cánh đồng của mi hoang phế,
Những tòa tháp phố không còn như xưa.
Mi đứng trên ngưỡng cửa câm nín.

Czesław Miłosz, “Forget,” trans. Jessica Fisher and Bozena Gilewska in Miłosz, New and Collected Poems, 1931-2001 (Ecco Press, 2001). This poem also appeared in The New York Review of Books (December 20, 2001 Issue).

Copyright © 2000 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 26, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: