Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đêm cuối” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất bản bằng tiếng Anh, Black Square và POSTS.

Đêm cuối

Chúng tôi nằm trên giường
vai kề vai như hai hộp diêm,
trong khi các ngón tay

tôi đếm các âm tiết
của một bài haiku biệt ly,
nhưng càng đếm, tôi càng

nhận lại được một thể
dài hơn.

Tadeusz Dąbrowski, “The final night,” trans. Antonia Lloyd-Jones, SAND (Issue 11, Spring 2015).

Copyright © 2016 by Tadeusz Dąbrowski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 13, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: