Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ta đã chặt tre” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ta đã chặt tre

Ta đã chặt tre:
cho con, con trai ta.
Ta đã sống.

Cái lán mai
mang đi này, nó
đứng.

Ta không cùng dựng nó: con
không biết, vào kiểu
bình nào ta đã đặt
cát quanh mình, nhiều năm trước, theo
mệnh và lệnh. Của con
đến từ khoảng trống – nó vẫn
tự do.

Cái ống, dựng mình ở đây, ngày mai
vẫn sẽ đứng, ở bất cứ nơi nào
linh hồn có thể ném con trong vô
biên.

Paul Celan, “Ich habe Bambus geschnitten,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 17, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: