Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bên dưới” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bên dưới

Dẫn về nhà vào quên lãng
cuộc trò-chuyện-khách của
đôi mắt chậm chúng ta.

Dẫn về nhà, âm tiết theo âm tiết, chia
trên con xúc xắc mù-ngày, mà
bàn tay chơi với đến, lớn,
trong sự tỉnh giấc.

Và cái quá nhiều của lời nói của tôi:
bám quanh cái tinh thể
nhỏ trong y phục sự im lặng của người.

Paul Celan, “Unten,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 21, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: