Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thiên thần tuyết” – Max Ritvo

Max Ritvo (1990–2016) là tác giả của các tập thơ Four Reincarnations (Milkweed Editions, 2016) và The Final Voicemails, ed. Louise Glück (Milkweed Editions, 2018).

Thiên thần tuyết

Chúng ta gọi nó là tuyết
khi các phần của Chúa,

quá nhỏ để mang, tranh giành với cơ thể chúng ta
để sở hữu những cảm giác nhỏ nhoi nhất của chúng ta.

Tuyết mang lại sự đau khổ cho thứ duy nhất đủ nhỏ
để sống yên bình bên cạnh sự đau khổ.

Max Ritvo, “Snow Angels,” Four Reincarnations (Milkweed Editions, 2016).

Copyright © 2016 by Max Ritvo | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 22, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: