Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ bóng tối đến bóng tối” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Từ bóng tối đến bóng tối

Em mở mắt ra – tôi thấy bóng tối của tôi sống.
Tôi nhìn nó đến tận đáy:
ở đó nó cũng là của tôi và sống.

Liệu cái đó có mang qua? Và với đó tỉnh?
Ánh sáng ai đi theo trên chân tôi,
mà một người lái phà được tìm thấy?

Paul Celan, “Von Dunkel zu Dunkel,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 13, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: