Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đếm người điên” – Donald Justice

Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996.

Đếm người điên

Người này bị bỏ vào một cái áo thít,
Người này thì được thả về,
Người này thì được cho bánh mì và thịt
Mà chẳng chịu ăn gì,
Còn người này thì khóc Không Không Không Không
Cả ngày ròng.

Người này nhìn vào một cửa sổ
Như nhìn vào một bức tường,
Người này thấy các thứ không ở đó,
Người này thấy các thứ bình thường,
Còn người này thì khóc Không Không Không Không
Cả ngày ròng.

Người này nghĩ mình là một con chó,
Người này là một con chim,
Còn người này thì nghĩ mình là một con người,
Một con người bình thường,
Và cứ khóc Không Không Không Không
Cả ngày ròng.

Donald Justice, “Counting the Mad,” The Summer Anniversaries (Wesleyan University Press, 1960).

Copyright © 1960 by Donald Justice | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 22, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: