Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Buổi chiều với rạp xiếc và thành đài” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Buổi chiều với rạp xiếc và thành đài

Ở Brest, trước các vòng lửa,
trong rạp, nơi con hổ nhảy, gầm,
ở đó, ta đã nghe thấy mi, Hữu hạn, hát,
ở đó, tôi đã nhìn thấy ông, Mandelstam.

Bầu trời lơ lửng trên vũng biển,
trên cần trục lơ lửng hải âu.
Cái hữu hạn hát, cái bất biến, –
mi được gọi là “Bao báp,” pháo tàu.

Tôi chào lá cờ tam sắc
bằng một từ của xứ bạch dương –
những cái mất là những cái không mất,
trái tim là một chốn gia cường.

15 tháng 8, 1961

Paul Celan, “Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: