Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con trắng nhất trong bồ câu” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Con trắng nhất trong bồ câu

Con trắng nhất trong bồ câu bay: tôi được phép yêu em!
Trên cửa sổ yếu ớt đung đưa cánh cửa yếu ớt.
Cái cây yên lặng bước vào gian phòng yên lặng.
Em rất gần, như em không ở đây.

Từ tay tôi em nhận lấy bông hoa vĩ đại:
nó không trắng, không đỏ, không xanh – nhưng em nhận lấy nó.
Nơi nó chưa bao giờ, nó sẽ luôn ở lại.
Chúng ta chưa bao giờ, nên chúng ta sẽ ở lại với nó.

Paul Celan, “Der Tauben weißeste,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1950 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 10, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: