Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con dốc” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Con dốc

Em sống cạnh tôi, giống tôi:
như một hòn đá
trong má lõm của đêm.

Ôi con dốc này, em yêu,
nơi chúng ta lăn không nghỉ,
chúng ta những hòn đá,
từ lạch đến lạch.
Tròn hơn theo thời gian.
Giống hơn. Lạ hơn.

Ôi con mắt say này,
lang thang ở đây như chúng ta
và đôi khi, kinh ngạc,
nhìn chúng ta làm một.

La Ciotat, tháng 9–10, 1954

Paul Celan, “Die Halde,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1955 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: