Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mái tóc người trên biển” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Mái tóc người trên biển

Tóc người cũng lơ lửng trên biển với cây bách xù vàng.
Với nó nó trở nên trắng, rồi tôi nhuộm nó màu xanh đá:
màu của thành phố nơi cuối cùng tôi bị kéo về phương Nam…
Bằng những dây họ trói tôi và buộc một buồm vào mỗi sợi
và nhổ vào tôi từ những miệng mù sương và hát:
“Ồ hãy đi qua biển!”
Nhưng tôi như một chiếc thuyền sơn đôi cánh của mình tím
và phì làn gió cho mình và ra khơi trước khi chúng ngủ.
Tôi nên nhuộm nó đỏ, những lọn, nhưng thích nó màu xanh đá.
Ôi đôi mắt thành phố, nơi tôi đổ và bị kéo về phương Nam!
Với cây bách xù vàng tóc người cũng lơ lửng trên biển.

Bucharest, c. 1945

Paul Celan, “Dein Haar überm Meer,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 5, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: