Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngủ như thế” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ngủ như thế

Ngủ như thế, và mắt tôi sẽ mở.
Mưa đầy bình, chúng ta đổ nó đi.
Đêm sẽ mọc một trái tim, trái tim một cọng –
Nhưng đã quá muộn để cắt, gặt.

Màu trắng tuyết, gió đêm, tóc của mi!
Trắng, cái còn lại với tôi, và trắng, cái tôi mất!
Cô ấy đếm giờ, và tôi đếm năm.
Chúng tôi uống mưa. Mưa chúng tôi uống.

Paris, 1950

Paul Celan, “So schlafe,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 12, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: