Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trước đầu gối” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trước đầu gối

Trước đầu gối
chớp-sáng-bừng của tôi
bàn tay đến đứng,
mà em đưa
con mắt của em qua,

một tiếng keng
thu được sự chắc chắn
trong vòng tròn tôi đã vẽ
quanh chúng ta,

đôi khi, tất nhiên
bầu trời chết
trước những mảnh
vỡ của chúng ta.

Paris, rue d’Ulm, 3 tháng 8, 1969

Paul Celan, “Vor mein,” Zeitgehöft (Suhrkamp Verlag, 1976).

Copyright © 1969 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 24, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: