Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở Ai Cập” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ở Ai Cập

Mi sẽ nói với con mắt của kẻ lạ: Hãy là nước.
Mi sẽ tìm những người mi biết là ở dưới nước trong con mắt của kẻ lạ.
Mi sẽ gọi họ ra khỏi nước: Ruth! Naomi! Miriam!
Mi sẽ tô điểm họ, khi mi nằm với kẻ lạ.
Mi sẽ tô điểm họ bằng tóc mây của kẻ lạ.
Mi sẽ nói với Ruth và Miriam và Naomi:
Nhìn này, tôi ngủ cùng cô ấy!
Mi sẽ tô điểm cho kẻ lạ bên cạnh mình một cách đẹp đẽ nhất.
Mi sẽ tô điểm cô bằng nỗi đau cho Ruth, cho Miriam và Naomi.
Mi sẽ nói với kẻ lạ:
Nhìn này, tôi đã ngủ cùng nó!

Vienna, 23 tháng 5, 1948

Paul Celan, “In Ägypten,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 5, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: