Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Argumentum e silentio” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Argumentum e silentio

cho René Char

Đặt vào sợi xích
giữa vàng và quên:
đêm.
Cả hai với lấy nó.
Cả hai nó để mặc.

Đặt,
bây giờ mi cũng đặt ở đó cái muốn
mọc lên cùng ngày:
cái lời sao bay trên,
biển ngập.

Với mỗi người, lời.
Với mỗi người, cái lời hát với hắn
khi bầy tấn công từ đằng sau –
Với mỗi người, cái lời hát với hắn và đông cứng.

Với nó, đêm,
cái sao bay trên, cái biển ngập,
với nó cái im lặng giành được,
cái mà máu không vón khi nanh độc
xuyên qua các âm tiết.

Với nó lời im lặng giành được.

Chống lại những kẻ khác, những kẻ sẽ sớm,
bị những tai kẻ lột da rù quến,
cũng leo lên thời gian và các thời đại,
nó làm chứng lúc chót,
lúc chót, khi chỉ có các sợi xích vang lên,
làm chứng cho nó, kẻ nằm đó
giữa vàng và quên,
chị em với cả hai từ đầu –

Bởi ở đâu
nó mọc, nói xem, ngoài với đêm,
kẻ trong lưu vực của những giọt nước mắt của nó
giơ hạt giống trước những mặt trời ngụp
lần nữa và lại lần nữa?

Paul Celan, “Argumentum e silentio,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 9, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: