Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“‘Thế giới này không phải là nhà, tôi chỉ đi qua’” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

“Thế giới này không phải là nhà, tôi chỉ đi qua”

Càng nói nhiều, càng mắc nhiều sai lầm,
                                                                      nên hãy cứ đơn giản.
Không ai đến mà không sớm rời đi.
Thế giới mắt biếc, chân xanh—
                                                 xin chào, Goldie, xin tạm biệt.

Chúng ta sẽ không gặp lại. Thì sao?
Màu rỉ sét sẽ vẫn còn trên cây,
                                                    và lá thông vươn cổ.
Những cái cổ tí hon, và nắng sẽ ngáy trên đám cỏ mềm.

Charles Wright, “‘This World Is Not My Home, I’m Only Passing Through,’” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009).

Copyright © 2009 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 8, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: