Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“The Beats” – Charles Bukowski

Henry Charles Bukowski (1920–1994) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ.

The Beats

một số người cứ cố gán tôi với
thế hệ beat
nhưng hầu như tôi không được xuất bản
trong những năm 50

tôi rất không
thích sự phù phiếm của họ và
tất tật cái sự
làm dáng
trước công chúng.

và khi gặp hầu hết bọn họ
sau này trong đời
tôi vẫn thấy là hầu hết cảm giác
của tôi đối với
họ
là vẫn
thế.

một số người chấp nhận
điều đó; số khác nghĩ là tôi
nên thay đổi
quan điểm.

quan điểm của tôi vẫn
thế: việc viết được thực hiện
một người
một lúc
một nơi
một lúc

và tất cả các cuộc tụ họp
và mời thầu của
các tuyên bố đối với
đám đông
chẳng có gì
liên quan
với cái gì.

bất cứ ai trong số họ
cũng có thể kiếm sống bằng nghề
nhân viên bán giày hoặc làm
nhân viên bán
xe cũ

và họ vẫn
có thể làm thế
thay vì cứ cằn nhằn
về sự thay đổi của số phận và
lề lối

ngay cả
đến
bây giờ:

từ các bục giảng buồn
của trường đại học
những tên tiếp thị của cái
thế giới bị tước bóc
vẫn cứ làm
tờ rơi
vẫn cứ nói cái nhảm
nhí cũ.

Charles Bukowski, “The Beats,” Come On In!: New Poems (Canongate Books, 2007). This poem was included in The Best American Poetry 2005.

Copyright © 2006 by Linda Lee Bukowski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 29, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: