Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Và cái đẹp” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Và cái đẹp

Và cái đẹp mà ngươi đã bứt, và mái tóc
mà ngươi bứt:
cái lược nào
chải lại cho thẳng, mái tóc đẹp?
Lược nào
trong tay ai?

Và những hòn đá mà ngươi đã chất,
mà ngươi chất:
chúng đổ bóng ở đâu,
và bao xa?

Và cơn gió, cái quét qua đó,
và cơn gió:
nó có tóm lấy một trong những cái bóng,
nó có chia nó cho ngươi không?

Paul Celan, “Und das schöne,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 30, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: