Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Săng xông của một quý cô trong bóng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Săng xông của một quý cô trong bóng

Khi quý cô im lặng đến và chặt đầu những bông tulip:
Ai thắng?
          Ai thua?
                    Ai đi đến cửa sổ?
Ai nói tên cô ấy đầu tiên?

Có một người đội mái tóc của tôi.
Anh ta đội nó như người ta đeo người chết trên tay.
Anh ta đội nó như bầu trời đội mái tóc của tôi năm tôi đã yêu.
Anh ta đội nó như thế vì sự phù phiếm.

Anh ta thắng.
          Anh ta không thua.
                    Anh ta không đi đến cửa sổ.
Anh ta không nói tên cô.

Có một người có đôi mắt của tôi.
Anh ta đã có nó kể từ khi những cánh cổng đóng lại.
Anh ta đeo nó trên những ngón tay như nhẫn.
Anh ta đeo nó như những mảnh ham muốn và ngọc lam:
anh ta đã là anh trai tôi vào mùa thu;
anh ta đã đếm ngày và đêm.

Anh ta thắng.
          Anh ta không thua.
                    Anh ta không đi đến cửa sổ.
Anh ta nói tên cô sau cùng.

Có một người có những gì tôi đã nói.
Anh ta mang nó dưới cánh tay như một cái bọc.
Anh ta mang nó như đồng hồ mang cái giờ tồi tệ nhất của nó.
Anh ta mang nó từ ngưỡng đến ngưỡng, anh ta không ném nó đi.

Anh ta không thắng.
          Anh ta thua.
                    Anh ta đi đến cửa sổ.
Anh ta nói tên cô đầu tiên.

Anh ta bị chặt đầu cùng những bông tulip.

Paul Celan, “Chanson einer Dame im Schatten,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 10, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: