Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Si-bô-lết” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Si-bô-lết

Cùng với những hòn đá của ta,
những hòn to-lên-vì-khóc
sau những song sắt,

chúng đã kéo ta
ra giữa chợ,
ở đó,
nơi lá cờ cuộn lên, mà ta
đã không cất lời thề.

Sáo,
sáo kép của đêm:
hãy nghĩ về sắc-đỏ-đôi
tăm tối
ở Vien và Madrid.

Treo rủ cờ mi,
ký ức.
Rủ
hôm nay và mãi mãi.

Tim:
hãy lộ mình cả ở đây,
ở đây, giữa chợ.
Hãy gọi nó ra, câu si-bô-lết,
vào sự xa lạ của quê nhà:
tháng Hai. No pasarán.

Kỳ lân:
mi biết về những hòn đá,
mi biết về vùng nước,
đến,
ta sẽ dẫn mi đi
tới những giọng
từ Estremadura.

La Ciotat, 1954

Paul Celan, “Schibboleth,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1955 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 15, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: