Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ban đêm” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ban đêm

Ban đêm mình em nâu từ cơn sốt của Chúa:
miệng tôi huơ những ngọn đuốc bên trên má em.
Đừng lắc lư, kẻ đã không được hát một lời ru.
Bàn tay đầy tuyết, tôi đã đến với em,

và không chắc, mắt em xanh thế nào
trong vòng của những giờ. (Mặt trăng xưa tròn hơn.)
Nức nở ra trong những căn lều trống là phép lạ,
đóng băng trên chiếc vại nhỏ của những giấc mơ – nó làm gì?

Kỷ niệm: một chiếc lá ngả đen treo trên cây cơm cháy –
biểu tượng tuyệt đẹp cho chiếc cốc máu.

Paul Celan, “Nachts,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1949 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 31, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: