Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ghép vào mắt” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ghép vào mắt

Ghép vào mắt
là cái cành đã chỉ đường cho rừng:
chị em với những ánh mắt,
nó trồi lên cái chồi đen,
cái chồi.

Dọc bầu trời mí mắt trải dài về mùa xuân này.
Dọc mí mắt bầu trời trải rộng,
bên dưới, được cái chồi che chắn,
Đấng Vĩnh cửu cày,
Đấng Chúa tể.

Lắng nghe lưỡi cày, lắng nghe.
Lắng nghe: nó lạo xạo
qua giọt nước mắt cứng, sáng,
giọt nước mắt ngàn xưa.

Paul Celan, “Aufs Auge gepfropft,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 1, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: