Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự đồng cảm của cá tuyết” – Mary Ruefle

Mary Ruefle sinh năm 1952 ở McKeesport, Pennsylvania. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of Fine Arts.

Sự đồng cảm của cá tuyết

Khi nhà du hành
bay vào vũ trụ
cô phải bỏ
lại con chó của mình

Có thể gọi những đàn chim kia
là chim Mỹ không nếu chúng rời đi
mỗi mùa đông?

Tôi đã kể cho bạn mọi thứ
Làm sao bạn có thể bỏ tôi đi?

Không một con cá tuyết cộc cằn
trong biển cả cộc cằn
có một gam đồng cảm
nào cho bạn hay tôi

Mary Ruefle, “Empathy of Cod,” The Poetry Review, Vol. 111, No. 2 (Summer 2021).

Copyright © 2021 by Mary Ruefle | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 2, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: