Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chất độn” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, Louis MacNeice, và Stephen Spender. Ông đến Mỹ năm 1939 và trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1946. Auden được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, giải Bollingen năm 1953, và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1956, và từ năm 1956 đến năm 1961 là Giáo sư về Thơ tại Đại học Oxford. Ông qua đời ở Vienna năm 1973.

Chất độn

Hầu tước de Sade và Jean Genet
Là những người được trọng vọng hôm nay;
          Nhưng tra tấn và bội bạc
          Không phải là kiểu dâm đãng
Của tôi, nên tôi đã cho họ bay.

W. H. Auden, “Filler,” City Without Walls (Faber and Faber, 1969). This poem was first published in The New York Review of Books (May 12, 1966 Issue).

Copyright © 1966 by W. H. Auden | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 10, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: