Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một bàn tay” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Một bàn tay

Cái bàn, bằng gỗ-giờ, với
đĩa cơm và rượu.

sự im lặng, ăn, uống.

Một bàn tay mà tôi hôn
soi sáng cho các miệng.

Paris, 7 tháng 1, 1958

Paul Celan, “Eine Hand,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1958 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 6, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: