Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ghi chép về napalm” – Hoa Nguyen

Hoa Nguyen sinh năm 1967 ở Vĩnh Long và đến Mỹ từ khi mười tám tháng tuổi. Bà là tác giả của sáu tập thơ, gần đây nhất là A Thousand Times You Lose Your Treasure (Wave Books, 2021). Bà hiện sống ở Toronto và là giảng viên tại Khoa Văn học Anh, Đại học Ryerson.

Ghi chép về napalm

Phát triển trong bí mật
ở Harvard          sản xuất

bởi Công ty Hóa chất Dow
Một công thức gây cháy hiệu quả

hoàn thiện ngày Valentine
năm 1942          Một thứ xăng

cô đặc          Có thể
thả từ máy bay

(bom napalm)
và cả súng phun lửa

8 triệu tấn bom
ở Việt Nam          Cháy ở

800–1.200°C (nóng bằng ⅕
bề mặt mặt trời)

Rất dính          và cũng
ổn định          tương đối rẻ

Hoa Nguyen, “Napalm Notes,” A Thousand Times You Lose Your Treasure (Wave Books, 2021).

Copyright © 2021 by Hoa Nguyen | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 6, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: