Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trồng alder” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải E. M. Forster năm 1975, giải Nobel văn chương năm 1995, hai giải Whitbread vào các năm 1996 và 1999, giải Irish PEN năm 2005, giải T. S. Eliot năm 2006, giải David Cohen năm 2009, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2012. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.

Trồng alder

Vì vỏ cây, bàng bạc xỉn, được bọc tròn
Và cổ bồ câu.

Vì những lá tí tóc, tí tách, rũ
Nước, bỡn mưa.

Vì cục sần và vón của những nón quả xanh đầu tiên,
Lục bảo nung, chất diệp lục.

Vì dáng cút, sắc cát của nón quả mùa đông,
Sần da rắn, giòn hóa thạch.

Vì thớ gỗ alder, màu đỏ lửa khi xé
Cành tách khỏi cành.

Nhưng chủ yếu vì những đọn đu đưa
Của những đuôi hoa vàng.

Trồng nó, trồng nó,
Bù tóc rối trong mưa.

Seamus Heaney, “Planting the Alder,” District and Circle (Faber and Faber, 2006). This poem was first published in The New Yorker (December 19, 2005 Issue).

Copyright © 2006 by Seamus Heaney | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 8, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: