Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chiều dông” – Georg Trakl

Georg Trakl (1887–1914) là nhà thơ người Áo.

Chiều dông

Ôi những giờ của buổi chiều rực đỏ!
Lá nho rối bên cửa sổ mở toang
Loáng đung đưa trong màu xanh, bên trong
Những hồn ma của khổ đau làm tổ.

Gió ruỳnh ruỳnh trên những ô kính cửa.
Bụi vần vũ trên những mái xối tanh.
Như một đoàn những con ngựa hoang
Chớp lùa đi những đám mây sáng tỏ.

Mặt gương ao nghe ầm ầm bể vỡ.
Tiếng mòng biển vang the thé bên khung.
Kỵ sĩ lửa từ trên đồi nổ tung
Giữa rừng thông hóa thành những ngọn lửa.

Trong nhà thương các bệnh nhân rền rĩ.
Bộ lông đêm rù rũ ánh xanh lam.
Bỗng lấp loáng đột nhiên một tiếng gầm
Bắt đầu mưa trên những mái nhà đổ.

Georg Trakl, “Der Gewitterabend,” Gedichte (Kurt Wolff Verlag, 1913).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 2, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: