Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một ngày và thêm một ngày” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Một ngày và thêm một ngày

Người gió phơn. Sự im lặng
đã bay trước chúng ta, một giây,
cuộc đời tách bạch.

Tôi đã thắng, tôi đã thua, chúng ta đã tin
vào những phép màu u ám, cành cây,
được viết nhanh vào bầu trời, mang chúng ta, lớn
qua màu trắng dạt lên quỹ đạo trăng, một ngày mai
nhảy vọt vào hôm qua, chúng ta đã lấy,
đã ném vung vãi, cái chân nến, tôi đã đổ
tất cả vào bàn tay của không ai.

Paul Celan, “Ein Tag und noch einer,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1957 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 15, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: