Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đinh” – Vasko Popa

Vasko Popa (1922–1991) là nhà thơ người Serbia.

Đinh

Một người làm đinh một người làm kìm
Còn lại làm thợ mộc

Cái kìm kẹp đầu cái đinh
Bằng răng và tay nó tóm
Và kéo và kéo
Kéo nó ra khỏi sàn
Thường thì nó chỉ rứt được đầu cái đinh
Khó mà nhổ đinh ra khỏi sàn

Các thợ mộc sẽ nói
Cái kìm vô dụng
Họ bẻ hàm nó bẻ cánh tay của nó
Và ném nó ra cửa sổ

Rồi một người khác làm đinh
Một người khác làm kìm
Còn lại làm thợ mộc

Vasko Popa, “Nail,” Selected Poems, trans. Charles Simic (NYRB Poets, 2019).

Copyright © 1956 by Vasko Popa| Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 5, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: