Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phán xét cuối cùng” – Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Sinh năm 1875 ở Praha, ông xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919 ông đến Thụy Sĩ, hoàn thành hai tác phẩm cuối, Die Sonette an Orpheus (1922) và Duineser Elegien (1923), trước khi qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926.

Phán xét cuối cùng

Sợ hãi như chưa từng sợ hãi, không
thứ tự, thường lỏng lẻo, đầy lỗ,
họ thu mình dưới đất vàng vỡ tung
của những cánh đồng, không chịu bỏ

đi tấm vải của họ, mà họ đã thích.
Nhưng các thiên thần đến và bắt đầu
tra dầu vào những ổ khớp khô
và đặt bất cứ gì vào nách

mà trong hỗn loạn của cuộc đời đó
họ đã sống, họ đã không xúc phạm;
bởi ở đó vẫn còn chút hơi ấm,

để bàn tay Thượng Đế sẽ không lạnh
khi ở trên cao, ngài sẽ nhẹ nhàng nắm
họ từ hai bên, để sờ xem có còn tốt.

Rainer Maria Rilke, “Das jüngste Gericht,” Der neuen Gedichte anderer Teil (Insel-Verlag, 1908).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 7, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: