Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những tí tí” – Rae Armantrout

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Những tí tí

Cái buột
ra xác thịt
nhăn nheo, rúm ró của tôi.

“Đối mặt đi,”
nó nói.

          *

Thơ ghét chính nó
cái cách một đứa trẻ
giả vờ ngã
và nhìn quanh
xem có ai để ý hay không.

Gần như bất kỳ
cái tí tí nào
cũng muốn biến mất.

          *

Thơ yêu chính nó
cái cách một đứa bé
yêu thích niềm vui,

những cái bóng râm ran
trên da nó.

Như một con bướm phượng,
giống một tờ giấy gấp,

đung đưa
trên một bông
hoa dài.

Rae Armantrout, “Smidgins,” The New Yorker (April 4, 2022 Issue).

Copyright © 2022 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 28, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: