Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các nhà thơ ra vẻ sùng đạo” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Các nhà thơ ra vẻ sùng đạo

Các ngươi những kẻ đạo đức giả lạnh lùng, chớ nói về
        Các vị thần! Các ngươi duy lý! Các ngươi không tin vào
                Helios, hay Thần Sấm sét, Thần Biển;
                        Trái đất đã chết, ai có thể tạ ơn nàng? –

An tâm, các vị thần! Các ngài vẫn tô điểm cho khúc ca
        Dẫu linh hồn đã biến mất khỏi cái tên các ngài;
                Và nếu cần đến một từ nào lớn lao
                        Thì Đức Mẹ Thiên nhiên, người người ta sẽ nhớ.

Friedrich Hölderlin, “Die scheinheiligen Dichter” (1800).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 28, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: