Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở tầm miệng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ở tầm miệng

Ở tầm miệng, có thể nhận thấy:
sự mọc lên tối.

(Không cần tìm nó, ánh sáng, mi vẫn
là tấm lưới tuyết, mi giữ
con mồi.

Cả hai đều tính:
Cái đã chạm và cái chưa chạm.
Cả hai nói với tội lỗi về tình yêu,
Cả hai muốn tồn tại và chết.)

Những sẹo lá, những chồi, lông mao.
Những cái nhìn, xa lạ với ngày.
Tổng bao, thực và mở.

Môi đã biết. Môi biết.
Môi im lặng nó đến cùng.

Paul Celan, “In Mundhöhe,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1957 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 30, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: