Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài vè của một tên đầu trộm đuôi cướp” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bài vè của một tên đầu trộm đuôi cướp
hát ở Paris emprès Pontoise
bởi Paul Celan
từ Czernowitz gần Sadagora

          Chỉ đôi khi, trong những lúc tối tăm,
                        —Heinrich Heine, “An Edom”

Hồi đó, khi còn có những giá treo cổ,
đã có, chẳng phải, có
một Trên Cao.

Đâu rồi râu tôi, gió, đâu rồi
dấu Do Thái của tôi, đâu rồi
râu tôi, mà người đã giật?

Vẹo, con đường tôi đã đi,
vẹo nó đã, phải,
bởi, phải,
nó đã thẳng.

Hai-a.

Vẹo, như mũi của tôi trở nên.
Mũi.

Và chúng tôi đã kéo tới Friaul.
Ở đó chúng tôi sẽ có, ở đó chúng tôi sẽ có.
Bởi cây hạnh đào đã nở.
Cây hạnh đào. Đây hạnh cào.

Mộng hạnh đào, động hạnh mào.
Và cả cây bách xù.
Cây chúc.

Hai-a.
Ây.

Envoi

Song,
song nó bật lên, cái cây. Nó,
nó cũng
đứng chống lại
bệnh dịch.

Paul Celan, “Eine Gauner- und Ganovenweise gesungen zu Paris emprès Pontoise von Paul Celan aus Czernowitz bei Sadagora,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 12, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: