Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một ngôi sao gỗ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Một ngôi sao gỗ

Một ngôi sao gỗ, xanh,
dựng nên từ các hình thoi nhỏ. Hôm nay, bởi
trẻ nhất trong các bàn tay của chúng ta.

Cái từ, trong khi
mi muối rụng khỏi đêm, cái nhìn
một lần nữa tìm ánh sáng bão:

– Một ngôi sao, đặt nó,
đặt ngôi sao vào đêm.

(– Vào của tôi, vào
của tôi.)

Paul Celan, “Ein Holzstern,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1958 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 22, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: