Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dòng đời” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Dòng đời

Cao nơi tinh thần của tôi bay, song tình yêu đã kéo
        Ngọt ngào nó xuống; sự đau khổ còn ghì nó nặng hơn;
                Như thế tôi đi qua cánh cung
                        Cuộc đời và trở, về nơi xuất phát.

Friedrich Hölderlin, “Lebenslauf” (1798).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: